Main menu:


Contact

Uitvaart Vereniging Begrafenisvereniging Koudum
It Heechhout 2
8723  ES   Koudum
info@uitvaartverenigingkoudum.nl

Voorzitter
Feite Roelevink
06 11888488

Penningmeester
Dirk Schakel
0514-522000

Secretaris
Marije Postma
0514-522612  –  06  37649970

Ledenadministratie
Sietze Talsma
0514-521936  –  06  52005240

Ons direct mailen kan natuurlijk ook!