Main menu:


Kalender

Begrafenisvereniging Koudum

LEDENVERGADERING 

BEGRAFENISVERENIGING KOUDUM

Op donderdag  28  februari  2019

om  20.00 uur  in  de Klink te Koudum

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Jaarverslag en necrologie
 4. Ingekomen stukken
 5. Vaststellen notulen d.d.  20 februari 2018
 6. Vaststellen jaarrekening 2018 + accountantsverklaring
 7. Pauze
 8. Verslag  kascommissie
 9. Benoeming kascommissie
 10. Vaststellen contributie 2019
 11. Vaststellen ledenkorting  2019
 12. Bestuursverkiezing aftr. K. Pries-Haanstra (niet herk).
 13. Voorstel nieuw bestuurslid mevr. Marije Postma
 14. Tegenkandidaten kunnen ingeleverd worden tot een uur voor de vergadering  bij het bestuur.
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 


Nieuwe website!

Uitvaartvereniging Koudum heeft nu ook een eigen website. We leven in een tijd dat veel digitaal gaat, dus konden we niet achterblijven. Uitvaartverenigingkoudum.nl is niet alleen een duidelijk overzicht van wie wij zijn en waar we voor staan, maar ook plaats waar nieuwtjes en belangrijke data op vermeld staan. Naast dat leden hier alle informatie tot hun beschikking hebben, is een website ook erg handig voor (toekomstige) leden buiten Koudum. De website is gemaakt door Jelle Smid.