Main menu:


Veelgestelde vragen

 1. Moet de uitvaart verzorgd worden door De Begrafenisvereniging Koudum om de ledenkorting te verkrijgen?“]Ja, omdat wij geen verzekering zijn mogen wij geen geld uitkeren. Het woord zegt het al: u krijgt korting. De facturen van de uitvaart worden naar de penningmeester van de vereniging gestuurd. Deze betaalt ze en berekent ze vervolgens door aan de nabestaanden minus de ledenkorting.
 2. Ik woon niet in of in de buurt van Koudum, komt de uitvaartverzorger dan ook bij ons?“]Ja onze uitvaartverzorger verzorgt ook uitvaarten buiten Koudum. De uitvaartverzorger komt een aantal keer langs om de uitvaart en verwante zaken met u te bespreken. Indien een uitvaart daarom praktisch gezien te ver weg plaatsvindt, wordt de uitvaart overgedragen aan een plaatselijke collega. Dit wordt altijd overlegd met de nabestaanden. De penningmeester van De Begrafenisvereniging te Koudum dient hiervan ook op de hoogte te worden gesteld.
 3. Kan de ledenkorting ook omgezet worden in een geldelijke uitkering aan de familie?“]Nee, omdat wij geen verzekering zijn mogen wij geen geld uitkeren.
 4. Welke voordelen heeft een lid van de uitvaartvereniging boven een niet-lid indien beiden hun uitvaart door de vereniging laten verzorgen? “]Leden hebben met name financiële voordelen. Zij kunnen gratis gebruik maken van de, rijdende baar en statafels voor het schrijven in het condoleanceregister. Daarnaast betalen niet-leden een standaard bedrag extra omdat ze geen lid zijn. En natuurlijk hebben alleen leden recht op de vastgestelde ledenkorting.
 5. Heeft de uitvaartvereniging ook zeggenschap over de (gemeentelijke) begraafplaats of het huren van graven e.d. ? “]Nee, de uitvaartvereniging heeft geen begraafplaats(en) in beheer en daarom hierover geen zeggenschap. Uiteraard volgen wij wel eventuele ontwikkelingen op dit gebied en belangrijke ontwikkelingen zullen op onze site gemeld worden.
 6. Wat als de aanvullende uitvaartverzekering van de overledene aangeeft dat deze verzekeraar de uitvaart moet verzorgen c.q. alle rekeningen moet ontvangen?“]Het kan voorkomen dat uw aanvullende verzekering, met name in geval van een natura-verzekering, botst met de voorwaarden van de uitvaartvereniging. Informeer daarom naar de voorwaarden van uw aanvullende verzekering. Indien u dit als nabestaande pas ontdekt na een overlijden neemt u dan contact op met de penningmeester van De Begrafenisvereniging Koudum te Koudum.
 7. Hebben leden die in Koudum woonachtig zijn een groter voordeel van hun lidmaatschap?“]Nee, Koudumers hebben geen groter voordeel van hun lidmaatschap. Aangezien een gedeelte van ons ledenbestand niet in Koudum woont, hebben wij hier de laatste jaren extra naar gekeken. Indien, door de afstand, geen gebruik kan worden gemaakt van bijvoorbeeld de rijdende baar van de vereniging, dan worden de huurkosten hiervan niet doorberekend aan de nabestaanden.
 8. Waarom zou ik lid worden van de uitvaartvereniging?“]Er zijn verschillende redenen om lid te worden van De Begrafenisvereniging Koudum. Wij organiseren de uitvaart naar uw wens. Wij hebben geen winstoogmerk en brengen daarom niet meer in rekening dan nodig is. Voordelen komen altijd ten goede van onze leden. Wij kennen de plaatselijke gebruiken. Wij bieden een aantrekkelijke korting op uw uitvaart. U kunt gratis gebruik maken van aanwezige middelen zoals een rijdende baar. Wij hebben een gediplomeerde uitvaartverzorger in dienst.
 9. Wat kost een lidmaatschap bij De Begrafenisvereniging te Koudum“]De contributie bedraagt voor 2019  € 22,00 per jaar voor personen vanaf 18 jaar. Kinderen tot en met 17 jaar zijn gratis lid, wanneer de ouder(s) lid zijn en mits ingeschreven. De contributie wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering vastgelegd voor het komende jaar.
 10. Wat regelt de uitvaartverzorger en wat doen de nabestaanden?“]Het uitgangspunt van onze vereniging is dat alles naar de wens van de overledene (indien bekend) en de nabestaanden wordt uitgevoerd. U bepaalt hierin zelf wat de uitvaartverzorger voor u doet en wat u zelf wilt doen. Dit wordt door de uitvaartverzorger met u overlegd.
 11. Wat kost een graf op de begraafplaats in Koudum.“](Volgt)
 12. Hoeveel bedraagt de ledenkorting?“]Voor 2012 bedraagt de ledenkorting € 1125,-. Het bedrag wordt ieder jaar tijdens de jaarvergadering vastgesteld voor het komende jaar.
 13. Wat kost een uitvaart?“]Voor een indicatie van de kosten van een uitvaart kunt u kijken onder het kopje ‘Kosten’ op deze site.