Main menu:


Bij overlijden

  1. In eerste instantie dient u de (huis)arts te waarschuwen voor een verklaring van overlijden.
  2. Vervolgens wendt u zich tot de uitvaartverzorger van onze vereniging. Onze bode is mevrouw Anne Joosse te Koudum. Dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer 06-33028383 . In overleg met de nabestaanden zal dan door onze bode de uitvaart of crematie worden geregeld. Bij afwezigheid van de bode is de reservebode mevrouw H. van der Kamp-Tjerkstra uit Makkum. U wordt automatisch naar haar doorverwezen bij afwezigheid van mevrouw Joosse.
  3. Heeft de overledene een donorcodicil?
  4. Informeer familie, vrienden, werkgever en bekenden.
  5. Ga na of er een testament en/of wilsbeschikking is.
  6. Vraag om een akte van overlijden (meestal via de uitvaartverzorger).
  7. Zijn er polissen van een verzekering.
  8. Bespreek de uitvaart met de bode. Heeft de overledene aangegeven hoe hij zijn/haar uitvaart gewild had en staat dit ergens op papier?