Main menu:


Wie zijn wij?

In 1906 is De Begrafenisvereniging Koudum te Koudum opgericht. Sindsdien streeft de uitvaartvereniging er naar de uitvaart volledig naar wens van de overledene en nabestaanden te verzorgen. De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de uitvaartvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die wens er is uiteraard. De nabestaanden hebben zo de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid. Daarbij biedt De Begrafenisvereniging Koudum haar diensten aan zonder winstoogmerk, zodat alle mogelijke voordelen de leden ten goede komen.

Voor een lage contributie bieden wij naast de praktische hulp een ledenkorting en kosteloos gebruik van aanwezige materialen zoals een rijdende baar.  Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als de ouders lid zijn. De uitvaartvereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

Indien u lid wilt worden, kunt u zich wenden tot de penningmeester:

Dirk Schakel
Farswei 4
0514-522000