Main menu:


Uitnodiging ledenvergadering

LEDENVERGADERING

BEGRAFENISVERENIGING KOUDUM

Op donderdag 5 maart 2020
om 20.00 uur in de Klink te Koudum

Geacht personeelslid van de begrafenisvereniging Koudum,

Hierbij nodigt het bestuur van de begrafenisvereniging van Koudum u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Voor de agenda zie ook onze website

www.uitvaartverenigingkoudum.nl

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur

Marije Postma