Main menu:


Kalender

Contact

Uitvaart Vereniging Begrafenisvereniging Koudum
It Heechhout 2
8723  ES   Koudum
info@uitvaartverenigingkoudum.nl

Voorzitter
Feite Roelevink
06 11888488

Penningmeester en ledenadministratie
Dirk Schakel
0514-522000

Secretaris
Marije Postma
0514-522612  –  06  37649970

Lid
Sietze Talsma
0514-521936  –  06  52005240

Lid
Tom Abma
0514-522262

Ons direct mailen kan natuurlijk ook!